ویدانه لودینگ

سوریلند | تقاضای تماس ترامپ از ایران

۴۷۴  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۰

0اشتراک گذاری
سوریلند

سوریلند

81  ویدیو  .  25.3 هزار  بازدید

سیاوش رضایی در سوریلند به موضوع پیشنهاد ترامپ به ایرانی‌ها درباره تماس با او پرداخته است.

نظرات