ویدانه لودینگ

سقوط آزاد بدون چتر از ارتفاع ۷ هزار متری

۱۲۹  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
تفنن

تفنن

1.9 هزار  ویدیو  .  383.3 هزار  بازدید

در این ویدئو می توانید سقوط آزاد بدون چتر از ارتفاع ۷ هزار متری را ببینید

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ