ویدانه لودینگ

ده حرکت ورزشی با صندلی

۱۳۵  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دنیای امروز

دنیای امروز

2.3 هزار  ویدیو  .  436.7 هزار  بازدید

در این ویدیو، چند حرکت همراه با صندلی معرّفی می شود که می توانند قدرت بدنی تان را افزایش دهند

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ