ویدانه لودینگ

حرکت ساده برای چربی سوزی شکم و پهلو

۲۹۹  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
آموزش حرکات یوگا

آموزش حرکات یوگا

92  ویدیو  .  135 هزار  بازدید

چربی سوزی شکم و پهلو یکی از سخت ترین کارها در برنامه کاهش وزن و رسیدن به اندامی متناسب است. در این ویدیو به شما حرکت هایی برای چربی سوزی شکم و پهلو پیشنهاد می دهیم که کارساز است.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ