ویدانه لودینگ

حرکت ورزشی برای کمر و باسن

۱۲۶  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دنیای امروز

دنیای امروز

2.3 هزار  ویدیو  .  436.7 هزار  بازدید

این حرکت برای کسانی که از ناحیه فیله کمر و کشاله ران آسیب دیده اند بسیار مفید است به شرطی که رو تعداد بالا و با مداومت تمرین بشود.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ