ویدانه لودینگ

ربات های پوشیدنی برای بیماران دچار سوختگی شدید

۲۷۶  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
تکنولوژی های جانبی

تکنولوژی های جانبی

438  ویدیو  .  203.5 هزار  بازدید

یکی از نشانه های رایجی که پس از سوختگی مشاهده می شود، سفتی و تنگی پوست است. این مفاصل ما را سخت و راه رفتن را دچار مشکل می کند. گروهی از پژوهشگران دانشگاه سوگانگ (Sogang) کره جنوبی برای درمان این مشکل، یک ربات پوشیدنی جدید توسعه دادند. این ربات به بیماران کمک می کند تا دوباره راه بروند.

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ