ویدانه لودینگ

یوگا برای حفظ آرامش و دوری از استرس

۱۵۹  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دنیای امروز

دنیای امروز

2.3 هزار  ویدیو  .  436.3 هزار  بازدید

یوگا به ما کمک می کند لحظه ای آرام بگیریم و نفسی آرام بکشیم. تمرکز کردن روی یک چیز به ما اجازه می دهد فشاری که رویمان است را کاهش دهیم

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ