ویدانه لودینگ

آزمایش ربات زیردریایی با همکاری ناسا

۱۰۵  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دنیای امروز

دنیای امروز

2.3 هزار  ویدیو  .  412.6 هزار  بازدید

به‌‌تازگی زیردریایی بدون‌‌سرنشینی ساخته شده است که قادر به شناسایی اشکال حیات در نواحی فراژرف اقیانوس‌‌های زمین یا سیارات دیگر است.

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ