ویدانه لودینگ

حرکت خط کش در یوگا

۲ هزار  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
آموزش حرکات یوگا

آموزش حرکات یوگا

92  ویدیو  .  136.3 هزار  بازدید

حرکت خط کش برای قوی سازی دستها، شانه ها، شکم و پاها موثر است. روی زانو ها بایستید، بعد کمر و شانه ها را خم کنید و دستها را روی زمین قرار دهید. روی پنجه خود را بکشید تا بدن در یک خط مستقیم قرار گیرد. دستها و شانه ها باید عمود بر زمین باشند. این حرکت از جمله حرکات تعادلی است که باعث افزایش تعادل سیستم عصبی و آرامش و هماهنگی بین فعل و انفعالات ماهیچه های پشتی و جلویی را ایجاد می کند.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ