ویدانه لودینگ

ورود جیمی جامپ به زمین بازی در دیدار دو تیم نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس

۸۶  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
ورزش و هیجان

ورزش و هیجان

5.5 هزار  ویدیو  .  562.4 هزار  بازدید

بازی در دقیقه 86 با ورود یکی از طرفداران نفت مسجد سلیمان به زمین بازی متوقف شد و پس از هدایت او به خارج از زمین ادامه بازی از سر گرفته شد.

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ