ویدانه لودینگ

ژست درست و نادرست در عکاسی

۱۶۰  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دنیای امروز

دنیای امروز

2.3 هزار  ویدیو  .  437 هزار  بازدید

در این ویدیو با چند ژست درست و نادرست در عکاسی آشنا می شوید.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ