ویدانه لودینگ

تصاویر هوایی از دیدنی های پاوه

۳۱۸  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
گشت و گذار

گشت و گذار

247  ویدیو  .  82.5 هزار  بازدید

پاوه چنان دارای طبیعت بکر و زیبایی است که جای جای آن را می توان منطقه تفریحی قلمداد کرد مناطقی همچون تفرجگاههای دالانی و نودشه و نوسود ، نوه یجه ر وسیروان و کوسه هجیج وسلطان اسحاق که هر ساله هزاران نفر را از مناطق دیگر به این شهرستان می کشاند.

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ