ویدانه لودینگ

رفتار شناسی 2

۱۳۵  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  614.3 هزار  بازدید

رفتار شناسی کاربردی چیست؟ برای شناخت خود و دیگران چگونه می توان عمل کرد؟ دکتر باهر در این ویدئو پاسخ شما را با ساده ترین مفاهیم بیان می کند.بخش دوم

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ