ویدانه لودینگ

رفتار شناسی 3

۱۱۲  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
ترفندها و رازهای سلامتی

ترفندها و رازهای سلامتی

406  ویدیو  .  149.7 هزار  بازدید

رفتار شناسی کاربردی چیست؟ برای شناخت خود و دیگران چگونه می توان عمل کرد؟ دکتر باهر در این ویدئو پاسخ شما را با ساده ترین مفاهیم بیان می کند.بخش سوم

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ