ویدانه لودینگ

رفتار شناسی 4

۱۱۸  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  619.1 هزار  بازدید

رفتار شناسی کاربردی چیست؟ برای شناخت خود و دیگران چگونه می توان عمل کرد؟ دکتر باهر در این ویدئو پاسخ شما را با ساده ترین مفاهیم بیان می کند.بخش چهارم

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ