ویدانه لودینگ

پازل میچ مچ- تخم مرغ

۳۱۵  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  614.3 هزار  بازدید

کودکان با دیدن این ویدئوها یاد می گیرند چگونه با همکاری، انعطاف پذیری و تفکر خلاق می توانند پازل ها را به اشیاجدید تبدیل کنند

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ