ویدانه لودینگ

پیچ و پچ-وسایل آشپزخانه

۲۹۸  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
کارتون‌های کودکانه

کارتون‌های کودکانه

88  ویدیو  .  87.5 هزار  بازدید

کودکان با دیدن این ویدئوها یاد می گیرند چگونه رابطه بین اشیا و صداهای آنها را شناسایی کنند

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ