ویدانه لودینگ

پازل میچ مچ-ماشین

۶۰۱  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
داستان و ترانه‌های کودکانه

داستان و ترانه‌های کودکانه

85  ویدیو  .  74.1 هزار  بازدید

کودکان با دیدن این ویدئوها یاد می گیرند چگونه با همکاری، انعطاف پذیری و تفکر خلاق می توانند پازل ها را به اشیاجدید تبدیل کنند

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ