ویدانه لودینگ

پیچ و پچ-نظافت

۱۴۸  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  619.6 هزار  بازدید

کودکان با دیدن این ویدئوها یاد می گیرند چگونه رابطه بین اشیا و صداهای آنها را شناسایی کنند

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ