ویدانه لودینگ

ترفند تبدیل پلی استایرن به آلومینیوم

۱۹۲  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  605.7 هزار  بازدید

در این ویدئو روش درست کردن اشیا آلومینیومی مثل تفنگ آموزش داده می شود

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ