ویدانه لودینگ

تولید آتش با کمک آب

۱۵۲  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  610.5 هزار  بازدید

در این ویدئو با استفاده از بطری آب و یک کاغذ و نور خورشید تهیه آتش در طبیعت آموزش داده شده است

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ