ویدانه لودینگ

اریگامی گلوله آتش

۱۹۴  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
آموزش گام به گام اوریگامی

آموزش گام به گام اوریگامی

102  ویدیو  .  44.4 هزار  بازدید

در این ویدئو هنر تاکردن کاغذ یعنی اریگامی را برای درست کردن گلوله آتش یاد می گیرید و می توانید به کودکان خود آموزش دهید تا مهارت دست آنها افزایش یابد

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ