ویدانه لودینگ

شوریکن از یک تیغه اضافی

۱۱۶  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  651.5 هزار  بازدید

در این ویدئو با روش ساخت شوریکن از تیغه های اضافی موجود در خانه آشنا می شوید

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ