ویدانه لودینگ

تهیه خاک هیدروژلی از پوشک بچه

۱۱۰  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  610.4 هزار  بازدید

در این ویدئو روش تهیه خاک تقویتی برای گیاهان آپارتمانی با استفاده از پوشک بچه آموزش داده می شود

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ