ویدانه لودینگ

اختراعات خلاقانه آینده

۲۳۳  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
فناوری آینده

فناوری آینده

3  ویدیو  .  838  بازدید

در این ویدئو طرحهای مفهومی و خلاقانه از اختراعات آینده برای آسان تر شدن امور انسان نمایش داده شده است

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ