ویدانه لودینگ

شناخت جنس مخالف-چرا باید درک کنیم

۲۴۱  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  619.1 هزار  بازدید

در این ویدئو دکتر صمد شاه محمدپور در ارتباط با چرایی درک جنس مخالف نکاتی را مطرح می کند

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ