ویدانه لودینگ

شناخت جنس مخالف-درک کردن یعنی چه؟

۲۶۷  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  619.6 هزار  بازدید

در این ویدئو دکتر صمد شاه محمدپور در ارتباط با چگونگی درک جنس مخالف نکاتی را مطرح می کند

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ