ویدانه لودینگ

اریگامی اعداد چهار

۱۰۴  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  610.4 هزار  بازدید

در این ویدئو هنر تاکردن کاغذ یعنی اریگامی را برای درست کردن اعداد یاد می گیرید و می توانید به کودکان خود آموزش دهید تا مهارت دست آنها افزایش یابد

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ