ویدانه لودینگ

شناخت جنس مخالف-تکنیک های درک کردن

۱۸۷  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  605.7 هزار  بازدید

در این ویدئو دکتر صمد شاه محمدپور تکنیک های درک کردن را بیان می کنند

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ