ویدانه لودینگ

شناخت جنس مخالف-ترس های زنان

۲۳۸  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  619.6 هزار  بازدید

در این ویدئو دکتر صمد شاه محمدپور علل ترس زنان را بیان می کنند که تاثیر مستقیمی روی ارتباط با آنها دارد

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ