ویدانه لودینگ

شناخت جنس مخالف-چگونه درک کنیم

۱۸۳  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  607.3 هزار  بازدید

در این ویدئو دکتر صمد شاه محمدپور توضیح می دهند چگونه باید جنس مخالف را درک کرد

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ