ویدانه لودینگ

شناخت جنس مخالف-کجا درک کردن را باید بیاموزیم

۱۵۲  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  610.5 هزار  بازدید

در این ویدئو دکتر صمد شاه محمدپور توضیح می دهند کجا باید درک کردن را آموخت

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ