ویدانه لودینگ

برنامه ویدیو چک – پنجشنبه 2 اسفند

۱۷۷  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
ویدیو چک

ویدیو چک

4  ویدیو  .  547  بازدید

برنامه " ویدیو چک " که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز ، موضوعات روز ورزش کشور را با اجرای عبدالله روا بررسی و نقد می کند.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ