ویدانه لودینگ

این ویولنیست با اجرای خود اشک حضار رو درآورد

۲۰۰  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
آهنگ

آهنگ

4.2 هزار  ویدیو  .  2.4 میلیون  بازدید

مانامی ایتو از هفت سالگی نواختن ویولن رو شروع کرده است و طی یک حادثه رانندگی دست راستش رو از دست میده و مجبور میشه ویولن رو کنار بگذاره، مانامی با تشویق مادرش دوباره سعی میکنه نواختن ویولن رو از سر بگیره و ...

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ