ویدانه لودینگ

واقعا انسان چجوری میتونه بگه که اشرف مخلوقاته وقتی با اراده و اختیاری که اندازه ی این حیوانات که هیچ...

۱۳  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
klonomi

klonomi

217  ویدیو  .  34.1 هزار  بازدید

واقعا انسان چجوری میتونه بگه که اشرف مخلوقاته وقتی با اراده و اختیاری که اندازه ی این حیوانات که هیچ اراده و اختیاری ندارن نمیتونه به دیگران کمک کنه؟

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ