ویدانه لودینگ

تفاوت های زندگی در ایران و کانادا از نگاه یک دختر دانشجو

۱۱۱  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
مدیر سایت

مدیر سایت

78  ویدیو  .  28.6 هزار  بازدید

مهاجرت

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ