/assets/images/logo.svg

درباره ما

سرویس اشتراک ویدیو ویدانه با هدف حمایت از تولیدکنندگان محتوای داخلی و رونق کسب و کار ویدیویی کشور در مهرماه ۱۳۹۷ راه اندازی گردید . در این سرویس سعی بر ایجاد فضایی پاک و بومی با هدف ملی و همچنین یک بستر شبکه اجتماعی ایجاد گردید .